PREMIUL IONEL PURICA

IONEL I.PURICA

Există oameni care prin ceea ce fac în timpul vietii își depăşesc moartea fizică.

Profesorul Ionel Purica este unul dintre aceştia.

Născut în anul 1925 la Naipu în Vlaşca a fost elevul Liceului “Mănăstirea Dealu” terminându-şi studiile la ”Sfântul Sava”.

Ca “mănăstirean” a căpătat bazele unei culturi generale deosebite dar, mai ales, bazele unor valori morale de viaţă de o probitate desăvârşită.

Activitatea profesională a lui Ionel Purica începe din1949 când termină facultatea de eletromecanică din Institutul Politehnic Bucureşti.

Timp de7 ani,în perioada dificilă a anilor ‘50, a contribuit decisiv la refacerea, după război, a Sistemului Energetic Naţional.

Caracteristica esenţială a vieţii profesionale a profesorului Purica este prezenţa continuă în avangarda ştiinţei şi tehnicii româneşti.Din 1955 a lucrat la Institutul de Fizică Atomică alături de profesorul şi marele savant român Horia Hulubei. Faptul că reactorul nuclear de la Măgurele a fost pus în funcţiune cu succes în 1957 şi a funţionat fără incidente timp de 25 de ani se datoreză în mare parte lui Purica.

A fost unul din iniţiatorii, în 1960, ai programului nulear românesc care azi influenţează atât de profound industria şi tehnica ţării noastre.Bazele colaborării Româno-Canadiene au fost puse de Purica începând din 1967.

Tot din 1967 predă ursul de Teoria Reactoarilor Nucleari şi Securitate Nucleară la faultatea de Energetică din Institutul Polithenic Bucureşti,cursul de Construcţia Reactorilor Nucleari la Facultatea de Fizică a Universităţii Bucureşti precum şi cursul de Filosofia Ştiinţei la Universitatea Culturală Bucureşti. Aceste cursuri se recomandă prin calitatea expuenrii,nivel ridiat şi actualitatea informaţiei.

Din 1969 profesorul Purica a condus peste 20 de teze de doctorat,în inginerie şi fizică, în domeniul nuclear.

De 23 de ani promoţiile de ingineri şi fizicieni nuclearişti au fost formaţi de profesorul Purica şi calitatea lor certifică existenţa unei şcoli de fizică şi ingineria reatorilor nucleari al cărei nivel este printre cele mai bune din lume.

Ceea ce impresionează în mod deosebit în activitatea profesorului Purica este tendinţa continuă de auto-depăşire, de lărgire a orizontului,care au făcut ca el să devină un om de ştiinţă. Cele 6 cărţi şi peste 100 de articole publicate in reviste internaţionale de prestigiu au făcut ca numele lui Ionel Purica să fie citat în dicţionarele ştiinţifice internaţionale ca: ”Who’s Who in Science“, ”Who’s Who in Atoms“, ”Ditionary of International Biographies “. Este membru al Societăţii Europene de Fizică.Trei comisii ale Academiei Române l-au avut ca membru.

Ideile sale asupra obţinerii de fluxuri mari de neutroni prin coloane termice interne, precum şi de optimizare a reactorilor nucleari prin teoria jocurilor, se utilizează în marile centre nucleare din lume. Experimentele propuse de el asupra utilizării neutronilor ultrareci pentru detectarea particolelor specifice câmpului gravitaţional fac obiectul unor programe de la Institutul de la Dubua și de la CERN. Abordarea originală a conversiei energiei nucleare direct în energie electrică a condus la creşterea eficienţei celulelor de conversie realizate în ţară. Principiul „Acţiunii Ireversibile Minime”, introdus de profesorul Purica în teoria termodinamicii neliniare, deschide perspetive deosebite de optimizare a ciclurilor termodinamice ale instalaţiilor termice de producere a energiei.

Lucrările sale de filosofia ştiinţei, epistemologie, teoria creativităţii, publicate în reviste internaţionale, culminează cu cartea „Legile gândirii modale”, care pune bazele unei interpretări globale,de mare profunzime, a logicii experimentatorului in interacţie cu natura deschizând calea unei noi interpretări a proceselor cuantice.

Sintetizarea teoriilor ştiinţifice într-un “Cod Ontic” aduce un punct de vedere sinergetic în abordarea acestui domeniu.

Savantul Ionel Purica nu s-a limitat la a scrie lucrări de nivelul cel mai înalt dar a contribuit la răspândirea şi popularizarea ideilor şi conceptelor ştiinţifice în cele mai diverse medii sociale din ţară.

Pentru cei ce vor citi aceste randuri, pot gasi  o sinteza a modului cum a inceput programul nuclear in Romania in sectiunea Resurse. Avem o traditie care ne face cinste si ne pune in situatia sa avem incredere in potentialul nostru de a ne pastra competenta intr-un domeniu de varf in energetica si in cercetare in general.

 

LAUREATII PREMIULUI IONEL PURICA

1992 – Prof. Dr. Ing. Aureliu Leca

1993 – Academician Marius Peculea

1994 – Ing. Tiberiu Câmpureanu

1995 – Dr. Fiz. Marius Pătraşcu

1996 – Ing. Viorel Mărculescu

1997 – Ing. Aurel Ovezea  si Ing. Virgil Crăciunescu

1998 – Prof. Dr. Ing. Nicolae Danilă

1999 –Dr. Ing. Ionel Bucur

2000 – Dr. Fiz. Ioan Ştefănescu

2001 – Dr. Ing. Lucian Biro

2002 –Prof. Dr. Ing. Şerban Constantin Valeca- Senator

2003 – Fiz. Petrică Şandru

2004 – Ing. Constantin Mingiuc

2005 –Dr. Ing. Teodor Minodor Chirica

2008 –Ing. Alexandru Săndulescu

2009 –Dr. Ing. Ioan Rotaru Dr. Ing. Marin Ciocănescu

2010 – Ing. Pompiliu Budulan

2011 – Ing. Adrian Panait

2012 – Ing. Dragoş Gabor

2013 – John Saroudis si Gianni Villabruna

2014 – Antonius Constantin Galeriu

2015 – Constantin Bilegan